برچسب:, , , ,

تقویت قلب با آمله

تقویت قلب با گیاه آمله

آمله گیاهی است درختچه ای با برگ های ریز و انبوه و گل های خاکستری و میوه کروی؛ در زبان فارسی به...