برچسب:, ,

آمبولی ریه،آمبولی ریه موجب نارسایی قلب

اگر آمبولی ریه به موقع درمان و تشخیص داده نشود، موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود. لازم به...