برچسب:, , , ,

مادر باردار پیش از زلزله

مادران باردار پیش از زلزله بخوانند!

واقعیت این است که زمین لرزه یک رخداد طبیعی است و روزانه هزاران زمین لرزه در عمق زمین اتفاق...