برچسب:, , , ,

بیماری آلوپسی و روشهای درمانی!

آلوپسی یک واژه پزشکی است که به ریزش قسمتی یا تمامی موهای در نقطهای از بدن اطلاق میشود و...