برچسب:, ,

قرص برنج

قرص هایی که مرگ را هدیه می دهند در پستوی عطاری ها

نه نیاز به چرب‌زبانی دارد و نه پول زیادی می‌خواهد. کافی است اراده کنید تا در کمتر از پنج...