برچسب:, , , ,

خواص گیاه آلترنانترا

خواص گیاه آلترنانترا

گیاه آلترنانترا گیاهی است از خانواده ی Amaranthaceae و از خانواده ی نزدیک اشیرانت،ساقه ای دارد که...