برچسب:, , , , ,

خواص آقطی سياه ( انگو کولی)

کليات گياه شناسي آقطی سياه که در همدان انگور کولی ناميده می شود از زمانهای قدیم مورد مصرف...