برچسب:, , ,

آسیب های عصبی

نشانه های آسیب های عصبی که به آهستگی پیشرفت می کنند.

در شرایط سالم، مغز اطلاعات را از اعصاب محیطی دریافت می کند و شما قادر به حرکت دادن ماهیچه ها،...