برچسب:,

نشانه هایی از آسیب مغزی که باید جدی گرفته شوند

سردردها می توانند از عوارض جانبی یک آسیب مغزی تروماتیک باشند. مهارت های پایه زبانی و ارتباطی...