برچسب:, , , ,

آسیب عصبی

علائم آسیب عصبی و چگونگی پیشگیری از آن!

مغز و نخاع ارسال و دریافت پیام ها از اعصاب را انجام می دهند، که به شما اجازه حرکت، احساس، و...