برچسب:, , ,

علم آسیب شناسی روانی

علم آسیب شناسی روانی چه می دانید؟

اصطلاح “آسیب شناسی روانی” درحقیقت به مطالعه علمی اختلالات روانی، همراه با عواملی که ممکن...