برچسب:, , ,

درد

بدن انسان به درد نیاز دارد!!!

شاید نخواهید این واقعیت را بپذیرید، اما همه ما به درد نیاز داریم. بدن انسان از درد برای نشان...