برچسب:, , , ,

نکات مثبتی که آسیب ورزشی به ما می آموزد

نکات مثبتی که آسیب ورزشی به ما می آموزد

” با داخل کشیدن هوا، خوب ها را به درون بفرستید و با بیرون دادن هوا بدها را به بیرون “. “چون می...

Injury at the Gym آسیب دیدگی هنگام بدنسازی

جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام بدنسازی

به طور یقین می توان گفت هیچ ورزشکار حرفه ای و یا حتی آماتوری وجود ندارد که در طول دوران ورزشی...