برچسب:, , ,

نخاع

علل و علائم مصدومیت های نخاع و گردن!!!

نخاع مجموعه ای از اعصاب است که پیام های مغز را به دیگر اعضای بدن می رسانند. هر گونه آسیبی به...