برچسب:, ,

آسم در دوره کودکی

از آسم در دوره کودکی تا نارسایی قلبی در بزرگسالی

آسم کودکی، نارسایی قلبی در بزرگسالی را افزایش می دهد محققان هشدار می دهند آسم دوره کودکی ممکن...