برچسب:, , , , ,

آزمایش ژنتیک

چالش پرهزینه بودن آزمایش ژنتیک

آیا همه زوج‌ها باید بررسی ژنتیک شوند؟ آمار رسمی کشور بیانگر آن است که روزانه ۸۰ و سالانه ۳۰...