برچسب:, ,

آزمایش خون مخفی

آزمایش خون مخفی در مدفوع راه درامان ماندن از این بیماری!

از مهم ترین نشانه‌های این بیماری دفع خون همراه مدفوع یا قبل و بعد از آن است، خون ممکن است روشن...