برچسب:, , ,

تشخیص زودهنگام سرطان

روشی جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان!

آزمایش جدید خون برای تشخیص سریع محل سرطان دانشمندان با ابداع یک آزمایش جدید خون، سرطان و محل...