برچسب:, , ,

آزار و اذیت جنسی

دلایل بروز حوادث مانند آزار و اذیت جنسی عده‌ای از دانش‌آموزان در غرب تهران چیست؟

آزار و اذیت جنسی عده‌ای از دانش‌آموزان در غرب تهران را می‌توان از ابعاد مختلف بررسی کرد....

چگونه بفهمید کودک مورد آزار جنسی قرار گرفته است؟

متأسفانه با اینکه اغلب جوامع به سمت پیشرفته شدن قدم برمیدارند و ادعای فرهنگ و نژاد برتر...