برچسب:, , , ,

آرتریت تاکایاسو

آرتریت تاکایاسو یا سندروم قوس آئورت چیست؟

آرتریت تاکایاسو نوع نادری از واسکولیت است گروهی از اختلالات که باعث التهاب رگهای خونی است. در...