برچسب:, , ,

درد مفصل

وقتی درد مفصل داری و منشا درد ، مفصل نیست!

آرتروز لگن بیماری است که براثر فرسودگی بافت ها به وجود می آیدومعمولا درافراد پیر و میانسال...