برچسب:,

آدامس جویدن

آیا آدامس جویدن باعث سوزاندن کالری می شود؟

۱۷۴ میلیون آمریکایی در سال ۲۰۱۷ اظهار کردند که آدامس (بادکنکی/جویدنی) استفاده می‌کنند. اینکه...