برچسب:, ,

آتلکتازی چه بیماری است؟ همه چیز درمورد آتلکتازی

شرح بیماری آتلکتازی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ شدن‌ یک‌ قسمت‌ از یا تمامی‌ یک‌ ریه‌. این‌...