برچسب:,

قطع برق

قطع برق زندگی این بیماران را به خطر می اندازد.

برق رفت و پیرزن همراه با کیسه های میوه و نان و تخم مرغ داخل آسانسور گیر افتاده بود. مدام خودش...