برچسب:, , ,

آتراکوریوم

موارد مصرف و عوارض آتراکوریوم !

نام تجاری Atracorin , Tracrium اشکال دارویی Injection: 25 mg/2.5 ml Injection: 50 mg/5 ml موارد مصرف داروی کمکی در بیهوشی...