برچسب:, , , , , ,

حرکات کششی مخصوص آب کردن چربی شکم و پهلو(1)

حركت اول  انجام این حركت تأثیر زیادی در آب شدن قسمت بالایی شكم دارد. ماهیچه شكم، ماهیچه بزرگی...