برچسب:,

آب کتری

جوشاندن آب سردشده ی کتری ممنوع

آب کتری و سماور را بیش از یک بار نجوشانید به گفته یک متخصص تغذیه، اگر آب سردشده کتری را مجدد...