برچسب:, ,

رشد مجدد مو

ماده ای بد بو اما شگفت انگیز برای رشد دوباره موها.

تاثیر عجیب آب پیاز بر رشد مجدد مو!  آب پیاز و مو؛ در ظاهر میان این دو ارتباطی نیست و حتی به نظر...