برچسب:, , , , , ,

نسخه های طب سنتی برای درمان دمل

نسخه های طب سنتی برای درمان دمل

دلیل ایجاد کورک یا دمل، کثیفی خون به سبب سوتغذیه به خصوص مصرف نشاسته ای و قندی عاری از مواد...