مصرف هروئین

افزایش مصرف هروئین در کشور!

رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور گفت: براساس اطلاعات بدست آمده افزایش مصرف هروئین در کشور طی ۶ ماهه نخست امسال افزایش یافته و این افزایش بیشتر در میان معتادان مرد بوده است.

هادی پناهی افزود: ایجاد محدودیت برای بیماران مختلف بویژه آنانی که بیشتردرگیر اعتیاد هستند سبب می شود تا مصرف انواع مخدرها درکشور رشد یابد بنابراین باید مراکز ترک درمان اعتیاد در کشور تقویت شود.

وی همچنین به مصرف بالای مخدر گل دربین جوانان اشاره کرد و گفت: مصرف گل نیز بدلیل دسترسی اسان در بین مصرف کنندگان بالاست واین ماده مخدر اشکالات زیادی (جسمانی و روحی) درزندگی مصرف کنندگان هروئین برجای می گذارد.

وی دربخش دیگر گفت وگوی خود راجع به دارودرمانی معتادان به مواد مخدر هم چنین اظهار کرد:در حال حاضر قرص های ترامادول (داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هروئین و مواد مخدر و اعتیاد آور) برای درمان بیماران با مصرف سنگین تر و داروهایی همچون بوپرنورفین و تنتوریوم برای درمان بیماران اعتیاد در حد سبک تر مورد مصرف قرار می گیرد.

پناهی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دستگاه های مسئول بویژه وزارت بهداشت باید برنامه های جدی تری را برای کنترل مصرف کنندگان اعمال کنند. همچنین دردرمان اعتیاد انبساطی ترعمل کنند و پوشش بیماران را بطور جدی تر دردستور کارخود قرار دهند.
به گزارش ایرنا، درحال حاضر دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد درکشور وجود دارد.

پیش تر هم «فرید براتی» رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به ایرنا گفته بود که مصرف مواد در ایران طی ۱۰ سال گذشته از مصرف تریاک به سمت مصرف هروئین و کراک و از آن به سمت مواد محرک (شیشه) رفته استو اکنون به سمت مصرف گل و تریاک می رود.
به گفته وی، طبق آخرین آمار اعلام شده، مرگ و میر بین معتادان ۲ / ۶ درصد افزایش یافته است که به دلیل مصرف هروئین، اوردوز و آلودگی مواد است.
طبق آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هروئین، تریاک و کراک همچنان در صدر مواد مصرفی معتادان کشور قرار دارد.

منبع: ایرنا


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.