کاهش استرس

به روش ژاپنی ها استرس خود را کاهش دهید!

کاهش استرس به روش ژاپنی

در ژاپن باستان، زمانی که تعداد زیادی از مردم دچار بیماری‌های متعددی ‌شدند ، اطبا برای کاهش استرس توصیه می کردند افراد انگشت خود را فشار دهند.

این راهکار درمانی، هورمون‌هایی را در بدن فعال می کند که در کاهش استرس مؤثر است.این نوع درمان جریان خون و اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهد درنتیجه برخی از علایم استرس کاهش می یابد.

روش اجرا

– روی صندلی صاف بنشینید و چند نفس عمیق بکشید.

– سپس با استفاده از انگشتان دست راست، نوک انگشت کوچک دست چپ را فشار دهید.

-این حرکت را برای دست چپ نیز تکرار کنید.

-هر انگشت کوچک را به مدت ۵ دقیقه، یک ‌بار صبح و یک‌ بار شب فشار دهید واین تمرین رابه مدت ۳ ماه تکرار کنید.

منبع: سلامت نیوز


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.