خواص دارویی گیاه گرگ تیغ

نام فارسي: گرگ تيغ

نام علمی : Lycium depressum

خصوصيات گياه‌شناسي

درختچه‌اي خزان‌كننده به ارتفاع 5/1 تا 5/2 متر، اغلب تودرتو با شاخه‌هاي جوان سفيد يا زردكاهي، شاخه‌هاي اصلي فقط با خارهاي محكم، متشكل از شاخه‌هاي كوتاه برگدار، برگ‌هاي سبز روشن، جام گل ارغواني، قرمز، بنفش كمرنگ و ميوه سته كروي به رنگ سرخ مايل به زرد.

Flower and fruit at Moku Manu, Oahu - Credit: Forest & Kim Starr - Plants of Hawaii - Image licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, permitting sharing and adaptation with attribution.

قسمت‌هاي مورد استفاده

ميوه، ريشه

خواص مهم دارويي

ميوه گياه تونيك، محافظ كبد و ريشه گياه، كاهش‌دهنده تب و پايين‌آورنده فشار خون، ميوه گياه محافظ كبد در مقابل صدمات ناشي از قرارگرفتن در معرض مواد سمي مي‌باشد.

خواهش‌هاي اكولوژيكي گياه

گرگ تيغ در دشت‌هاي بياباني و كويري، تپه‌ماهورها، دره‌هاي كوهستاني و استپ‌هاي اقليم خشك به وفور يافت مي‌شود. اين گياه را مي‌توان در دامنه كوهستان‌ها و تپه‌ماهورهاي اقليم نيمه‌خشك نيز به طور پراكنده مشاهده كرد. گرگ تيغ به طور كلي گياهي مقاوم به شوري است و در خاك‌هاي عميق تا نيمه‌عميق شور و يا فاقد شوري كه داراي بافت سبك تا سنگين باشند، افزون بر خاك‌هاي واريزه‌اي به ويژه در بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌هاي فصلي به صورت طبيعي و به خوبي رشد مي‌كند.

Credit: Photo by Vito Buono - Bari

روش تكثير و نحوه كاشت

گرگ تيغ از طريق قلمه قابل تكثير است. روش تكثير آن مانند زرشك از طريق قلمه صورت مي‌گيرد. قلمه‌هايي به طول 20 تا 25 سانتي‌متر اين گياه را بايد از محل رويشگاه‌هاي طبيعي آن در اسفندماه از شاخه‌هاي سه ساله تهيه نمود و در خزانه‌اي كه از قبل آماده‌شده كشت نمود. با ريشه‌دارشدن قلمه در پاييز لازم است آن‌ها را از خزانه كرتي خارج و در گلداني كه با خاك مناسب پر شده غرس و آبياري نمود. به طور معمول نهال‌هاي گلدان را مي‌توان در پاييز سال دوم به عرصه‌هاي مورد نظر منتقل‌ نمود

اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده

كاشت گرگ تيغ از طريق پاجوش در اوايل بهار انجام گرديد. ميزان استقرار و رشد گياه متوسط است. گياه بعد از چند سال خشك گرديد كه ممكن است به علت نامساعدبودن شرايط اقليمي ايستگاه‌ باشد.

منبع: spois.com


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.